Jadroplov Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz

Prijava
Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz
 
 
 

Nadzorni odbor

mr.sc.oec. Čedo Petrina, kap.dug.pl.
predsjednik

mr.sc. Siniša Prnjak
zamjenik predsjednika

dr.sc. Zoran Miletić
član

mag.oecc. Paško Karlo
član

Vesna Gudelj, dipl.oecc.
član

ispis